Kvalitetspolicy

Ingår i ägarföretagets Livrustning AB:s systematiska arbetsmiljöarbete

Folkhalsobutiken.se ska

Leverera kundanpassade utbildningar och föreläsningar inom hälsa, brand och HLR & Första Hjälpen samt utrusta företag, föreningar och privatpersoner med lämplig CE-märkt utrustning anpassad efter deras miljö.

Arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar för att öka kundtillfredsställelse och kundsäkerhet.

Följa aktuella lagar, krav och utveckling som rör vår verksamhet.

Arbeta mot tydliga mätbara kvalitetsmål som löpande följs upp.

Arbeta i enlighet med Livrustnings AB:s riktlinjer för etik och kvalitet, de yrkesetiska riktlinjerna samt med beaktande av vår kundpolicy.

Arbeta för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.

Bibehålla att ha Sveriges nöjdaste kursdeltagare i HLR och Första Hjälpen enligt den största oberoende rekommendationssajten Reco.se (I jämförelse med de företag som utbildar mest)

Visa respekt, engagemang, omtanke och intresse i mötet med kund.

Sträva efter att överträffa kunds förväntan.​